وظيفه اصلی  بخش تولیدات كك  و مواد  شیمیایی تولید كك بعنوان  ماده  سوختـنی و احیاء كننده اصلی  دركـوره بلنـد مـی باشـد .

مقدمه :

     کک متالورژی ماده ای متخلخل است و در کوره بلند به کار می رود که یکی از مصارف عمده کک در صنایع متالورژیکی می باشد. کک در کوره بلند نقش های مختلف تأمین انرژی ، احیاء کانه های آهن ، ایجاد تخلخل برای عبور گازهای احیاء کننده و کربوره کردن چدن را دارا می باشد. در کوره کوپل نیز کک بعنوان سوخت و عامل احیاء کننده مصرف می شود. لازم به ذکر است که کک در صنایع ریخته گری نیز کاربرد دارد.

     زغال های خاصی جهت تولید کک متالورژی بکار می روند و خواص زغال سنگ تعیین کننده خواص کک تولیدی است. مواد غیر آلی زغال سنگ موسوم به استریل بوده و در کک بصورت خاکستر باقی می ماند و تاثیراتی بر عملکرد کوره بلند می گذارد. وجود خاکستر در کک سبب افزایش مصرف کک و سنگ آهک در کوره بلند و کاهش ظرفیت تولید باطری های کک سازی می شود.

     کک دارای درصدی از گوگرد وفسفر است درنتیجه مهمترین عامل ورود گوگرد و فسفر به فرآیند تولید فولاد ، کک می باشد. گوگرد و فسفر جزء عناصر مضر در فولادها می باشند.

كارگاه ذغال
 كارگاه ذغال وظیفه دریافت ذغال ازمعادن ذخیره سازی و تهیه  شـارژ مناسب حهت باتریهای كك سـازی را به عهده دارد این كارگاه متشكل از تجهیزات انباشت و برداشت ذغال سرند  خـردكـن و 40 عدد  سیلو  جهت ذخیره  سازی  ذغال بـه ظـرفـیت 100هـزار تـن ذغـال می باشد .
 

كارگاه كك سازی
 این كارگاه تولید  كك از ذغال سنگ وارسال ان به بخشهای كوره بلند وآگلومراسیون می باشد كارگاه كك سازی متشكل ازدوباطری يكی دارای 8 5  سلول ودیگری دارای 72 سلول است  این كارگاه ذغال سنگ مورد نیاز خود رااز كارگاه ذغال دریافت نموده وسپس به وسیله ماشین شارژ حدود 21 تا22 تن ذغال از برج ذغال تحویل ودر سلولهای كك شارژ می گردد آنگاه درمدت معین (به نام پریود كك كه بین 15 تا 19 ساعـت مـی بــاشد )  فرایند تبدیل ذغـال بـه كـك صورت می گیرد .


كارگاه بازیابی مواد
 وظیفه كارگاه بازیابی مواد  تصفیه مقدماتی گاز كك تولید شده توسط باطریهااست. دراین كارگاه قطران  سولفات آمونیوم بنزول خام و فنلات سدیم , جدا شده و این گاز برای تصفیه نهایی به كارگاه تولید اسید سولفوریک  ارسال می شود  ازگاز باقیمانده به عنوان یک ماده  سوختنی در نیروگاه ذوب آهن وهمچنین كوره های نورد وتولیدات نسوز استفاده می شود .

كارگاه پالایش بنزول
كارگاه پالایش بنزول از سه واحد بنزول خام پالایش قطران وتولید فنل تشكیل شده است  وظایف این كارگاه به شرح زیر می باشد الف- دریافت بنزول خام از كارگاه بازیابی مواد وتولید محصولات بنزنی شامل بنزن تولوئن گسیلن وسولونت در واحـد پـالایش بنـزول .
ب - دریـافت قطران از كارگاه بازیابی مواد , جهت تولیـد فراورده های قطرانی و دریافت  فنلات سدیم ازكارگاه بازیابی مواد  .


كارگاه اسید سولفوریك
وظیفه این كارگاه جداسازی گاز هیدروژن سولفـوره ازگـازكــك وتولید اسید سولفوریك در اثر واكنشهای شیمیایی بااستفاده ازكاتالیزور پنتااكسید وانادیوم ونیز تصفیه نهایی گاز كك می باشد .

+ نوشته شده توسط سیدحامد امیری |